Chirurgická klinika Pardubické nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a. s. Fakulta zdravotnických studií, Univerzity Pardubice

IV. SETKÁNÍ CHIRURGŮ POD KUNĚTICKOU HOROU

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

po dvouleté odmlce si Vás dovolujeme opět co nejsrdečněji pozvat na již IV. setkání chirurgů pod Kunětickou horou, které se uskuteční se ve čtvrtek 12. a v pátek 13. května 2022 v Kongresovém centru Dříteč u Pardubic a které i v letošním roce proběhne s mezinárodní účastí.

Akci pořádá Chirurgická klinika Pardubické nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Fakultní nemocnicí Hradec Králové a Aesculap Akademií pod záštitou České chirurgické společnosti ČLS JEP.

V letošním roce se soustředíme na dvě hlavní témata, a to jsou periproktální píštěle a anastomóza.

Velmi dobře si uvědomujeme, jak důležitými členkami týmu jsou zdravotní sestry, které se konference pravidelně účastní. Vzhledem k velkému zájmu tak bude letos součástí kongresu úplně samostatná ošetřovatelská sekce. Jejím tématem bude Chirurgické ošetřovatelství v proudu času.

Registrace na konferenci, bližší informace, témata vyzvaných přednášek, program konference a řadu dalšího naleznete na těchto webových stránkách. V případě zájmu vystoupit na konferenci s vlastní přednáškou prosíme kontaktujte organizátory, kontakty naleznete v příslušné sekci.

Akce se koná pod záštitou hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického, Ph.D., a primátora města Pardubic Ing. Martina Charváta.

Za organizátory se na Vaši účast těší

MUDr. Lukáš Sákra, Ph.D.
přednosta Chirurgické kliniky Pardubické nemocnice,
Nemocnice Pardubického kraje

Bc. Blanka Hošková
vrchní sestra Chirurgické kliniky Pardubické nemocnice,
Nemocnice Pardubického kraje

Místo

Kongresové centrum Kunětická hora
Dříteč 155
533 05 Dříteč
GPS: 50°6’41.669 N, 15°49’9.128

Pořádající agentura:

SIT TRAVEL, s.r.o.
Email: lucie.divisova@sittravel.cz
Tel.: +420 733 750 640

Pod záštitou

ministra zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimila Válka, CSc., MBA, EBIR,
hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického, Ph.D.,
primátora statutárního města Pardubic Ing. Martina Charváta,
hlavní sestry České republiky Mgr. Alice Strnadové, MBA,
České asociace sester,
a České chirurgické společnosti ČLS JEP

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory a bude ohodnocena příslušným počtem kreditů.

Ve spolupráci s

Pod záštitou - České chirurgické společnosti ČLS JEP AESCULAP ACADEMY

Generální partner

Hlavní partner

Partneři