Chirurgická klinika Pardubické nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a. s. Fakulta zdravotnických studií, Univerzity Pardubice

IV. SETKÁNÍ CHIRURGŮ POD KUNĚTICKOU HOROU

Kontakty na organizátory

Za organizátory se na Vaši účast těší

Lucie Divišová
hlavní kontaktní osoba, administrativa, fakturace, organizační zajištění
tel. +420 733 750 640 | Email: lucie.divisova@sittravel.cz

Máte-li zájem na konferenci vystoupit s vlastní přednáškou, prosím kontaktujte MUDr. Lukáše Sákru, Ph.D., v případě lékařské sekce nebo paní Mgr. Michaelu Jesenskou v případě ošetřovatelské sekce.

MUDr. Lukáš Sákra, Ph.D.
přednosta, Chirurgická klinika Pardubické nemocnice
tel. +420 730 124 804 | e-mail: lukas.sakra@nempk.cz

Bc. Blanka Hošková
vrchní sestra, Chirurgická klinika Pardubické nemocnice
tel. +420 725 626 503 | e-mail: blanka.hoskova@nempk.cz

Mgr. Michaela Jesenská
stomická sestra, Chirurgická klinika Pardubické nemocnice
tel. +420 727 846 129 | e-mail: michaela.jesenska@nempk.cz

Ve spolupráci s

Pod záštitou - České chirurgické společnosti ČLS JEP AESCULAP ACADEMY

Generální partner

Hlavní partner

Partneři