Chirurgická klinika Pardubické nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a. s. Fakulta zdravotnických studií, Univerzity Pardubice

IV. SETKÁNÍ CHIRURGŮ POD KUNĚTICKOU HOROU

LÉKAŘSKÁ SEKCE

Odborní garanti

MUDr. Lukáš Sákra, Ph.D.
Nemocnice Pardubického kraje

prof. MUDr. Jiří Páral, Ph.D., MBA, FICS
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Zahraniční hosté

prof. Dr. Karl-Heinz Dietl, MD
Weiden in der Oberpfalz

Gabriele Naldini, MD
University Hospital of Pisa

Vyzvané přednášky

prof. MUDr. Alan Stolz, Ph.D., MBA
Fakultní nemocnice v Motole

prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
Fakultní nemocnice Brno

prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
Fakultní nemocnice Plzeň

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.
doc. MUDr. David Hoskovec, PhD.
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.
Fakultní nemocnice Hradec Králové

doc. MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D.
Fakultní Thomayerova nemocnice

MUDr. Zbyněk Horák
Nemocnice Pardubického kraje

MUDr. Július Örhalmi, FASCRS
Nemocnice Hořovice

MUDr. Zuzana Šerclová
Nemocnice Hořovice

OŠETŘOVATELSKÁ SEKCE

Bude v nejbližší době doplněna. Děkujeme za pochopení.

Ve spolupráci s

Pod záštitou - České chirurgické společnosti ČLS JEP AESCULAP ACADEMY

Generální partner

Hlavní partner

Partneři