Chirurgická klinika Pardubické nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a. s. Fakulta zdravotnických studií, Univerzity Pardubice

IV. SETKÁNÍ CHIRURGŮ POD KUNĚTICKOU HOROU

LÉKAŘSKÁ ČÁST

STŘEDA 11. května

zasedání Výboru České chirurgické společnosti ČLS JEP se setkáním s primáři Královéhradeckého kraje

Začátek zasedání
12:00
Společenský večer u příležitosti 20. výročí vzniku Chirurgické kliniky Pardubické nemocnice - Pardubický zámek
18:30

ČTVRTEK 12. května

Slavnostní zahájení
10:00
Začátek odborné části – Anastomóza
10:30
I. blok: 10:30 - 13.00
Předsednictvo: MUDr. Lukáš Sákra, Ph.D., prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. , doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D.
 1. Current State of Surgery in Germany.
  Prof.Dr.med Karl-Heinz Dietl, FICS, Waiden
 2. System of Cafe for Colorectal Cancer in Germany
  Prof.Dr.med Karl-Heinz Dietl, FICS, Waiden
 3. Pankreatické anastomózy a jejich úskalí
  prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. Chirurgická klinika Bohunice.
 4. Moderní přístup v konstrukci biliodigestivních anastomóz jejich komplikace.
  prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., Chirurgická klinika Plzeň.
 5. Porucha hojení anastomóz z oblasti horního GIT.
  doc. MUDr. David Hoskovec, PhD., prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc., Chirurgická klinika VFN Praha.
 6. Jícnové anastomózy, jejich komplikace a řešení.
  MUDr. Jan Flašar, Chirurgická klinika Pardubice, NPK a.s.
OBĚD
13:00
II. blok: 14.00 - 17.30
Předsednictvo: prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc, doc. MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D., prof. MUDr. Alan Stolz, Ph.D., MBA
 1. Chyby v konstrukci anastomóz na dolním GIT a rektu
  prof. MUDr. Alan Stolz, Ph.D., MBA, Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol
 2. Koloanální anastomóza a její úskalí
  MUDr. Lukáš Sákra, Ph.D., Chirurgická klinika Pardubice, NPK a.s.
 3. Kdy a proč anastomózu na GIT neprovádět
  doc. MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D., Chirurgická klinika 1. LF UK a FTN
 4. Léčba komplikací anastomózy na dolním GIT
  prof. MUDr. Jiří Páral, PhD, MBA, Chirurgická klinika Hradec Králové
 5. Specifika anastomóz u Morbus Crohn
  MUDr. Zuzana Šerclová, Ph.D., Nemocnice Hořovice
COFFE BREAK
15.30 - 16.00
 1. Urologická spolupráce při řešení komplikací u karcinomu rekta
  prof. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D., MUDr. Michal Balík, MUDr. Lukáš Holub, Urologická klinika FN a LFUK Hradec Králové
 2. Sakrální neuromodulace při léčbě inkontinece stolice po TaTME
  MUDr. Petr Vlček, PhD., MUDr. Berková, Chirurgická klinika u Svaté Anny, Brno
 3. Life threatening complications of anorectal abscess
  Giampiero Cione MD, Ospedale San Giovanni Bosco, Napoli
Panelová diskuze – anastomóza
17:30
Společenský večer v centru Dříteč
19:00

PÁTEK 13. května

Začátek odborné části - Proktologie
09:00
Předsednictvo: MUDr. Jan Flašar, MUDr. Julius Orhalmi, Ph.D. , Gabriele Naldini, MD, Ph.D.
 1. Dělení a diagnostika periproktálních píštělí
  MUDr. Július Örhalmi, Nemocnice Hořovice
 2. Anal fistula, whtś in the zoo?
  Gabriele Naldini, MD, Ph.D., Proctology and Pelvic Floor Multidisciplinary Clinical Center Pisa University Hospital
 3. Léčba perianálních píštělí u CN mezenchymálními kmenovými buňkami
  MUDr Aneta Tremerová, Nemocnice Hořovice
 4. FIS Fistulectomy and primary sphincteroplasty.
  Domenico Mascagni, MD, Proctology and Pelvic Floor Surgery La Spienza University of Rome.
 5. The use of endosponge in rectal anastomotis leak
  Gianni Milito, MD, New Paidea Hospital, Rome
 6. Retrorektální tumory
  MUDr. Petr Dytrych, doc. MUDr. David Hoskovec, PhD., prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc., Chirurgická klinika VFN Praha
Ukončení kongresu
12:00

OŠETŘOVATELSKÁ ČÁST

Rok 2002 byl významným milníkem, kdy došlo ke spojení Univerzity Pardubice a Pardubické krajské nemocnice. Se vznikem Ústavu zdravotnických studií, který se v roce 2007 transformoval na Fakultu zdravotnických studií (FZS), se pojí i vznik Chirurgické kliniky.

Spojení obou institucí, jejich vývoj a spolupráce stály za vznikem bakalářských a později i navazujících magisterských studijních oborů na FZS. Díky tomuto dochází k implementaci nejmodernějších postupů v ošetřovatelské péči a chirurgii pánevního dna. Nové léčebně-ošetřovatelské metody, včetně fyzioterapie, posouvají péči o naše pacienty na jednu z nejvyšších úrovní.

ČTVRTEK 12. května

Začátek odborné části
10:30

Předsednictvo:
Mgr.Lucie Jánská, PhDr.Kateřina Horáčková,Ph.D

 1. 20 let – vznik Chirurgické kliniky
  Taťana Tycová
  Štěpánka Vošahlíková
 2. Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice – 20 let vzdělávání NLZP, 15 let od vzniku fakulty
  prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc.
  PhDr. Kateřina Horáčková, Ph.D.
 3. Chirurgická péče v ghettu Terezín
  PhDr. Kateřina Horáčková, Ph.D.
  Mgr. Renata Grymlová
 4. Podávání monoklonálních protilátek v Pardubické nemocnici
  Hana Dvořáková
  Monika Besperátová
 5. Kontinuální Heparin u akutních uzávěrů
  Bc. Simona Jacková
  Michaela Dernerová
OBĚD
12:30
Pokračování odborné části
13:30

Předsednictvo:
Bc.Blanka Hošková, Mgr.Ilona Rázková

 1. Specifika předoperační péče u pacienta s nízkým Ca rekta
  Mgr. Nikol Zárubová
  Bc. Klára Červinková
 2. Intraoperační péče – metoda Cecil
  Mgr. Kristýna Hošková
  Bc. Adéla Kárníková
 3. Pooperační péče u pacienta po operaci Cecil na JIP
  Bc. Monika Hloupá
  Eliška Horynová
 4. Poranění pánve
  Bc. Eliška Přichystalová
  Veronika Pobudová
COFFEEBREAK
14:30
Pokračování odborné části
15:00

Předsednictvo:
Mgr.Michaela Jesenská, Irena Švorcová

 1. Role onkologické terapie v léčbě karcinomu rekta
  Mgr. Et Mgr. Oldřich Hošek
 2. Význam RHB pánevního dna u postresekční inkontinence
  Eva Dřevecká,DiS, Jana Moravcová,DiS
 3. Modifikovaný biofeedback u postresekční inkontinence
  Mgr. Michaela Jesenská

Ve spolupráci s

Pod záštitou - České chirurgické společnosti ČLS JEP AESCULAP ACADEMY

Generální partner

Hlavní partner

Partneři