Chirurgická klinika Pardubické nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a. s. Fakulta zdravotnických studií, Univerzity Pardubice

IV. SETKÁNÍ CHIRURGŮ POD KUNĚTICKOU HOROU

Registrace

Registrace je již uzavřena, další možná registrace je na místě konání, platba v hotovosti.

Ve spolupráci s

Pod záštitou - České chirurgické společnosti ČLS JEP AESCULAP ACADEMY

Generální partner

Hlavní partner

Partneři