Chirurgická klinika Pardubické nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a. s. Fakulta zdravotnických studií, Univerzity Pardubice

4th MEETING OF SURGEONS CLOSE TO KUNĚTICKÁ HORA

Contacts

Lucie Divišová
Main contact
phone: +420 733 750 640 | e-mail: lucie.divisova@sittravel.cz


MUDr. Lukáš Sákra, Ph.D.
Head of the Surgical Clinic of the Pardubice Hospital
phone: +420 730 124 804 | e-mail: lukas.sakra@nempk.cz

Bc. Blanka Hošková
Head nurse of the Surgical Clinic of the Pardubice Hospital
phone: +420 725 626 503 | e-mail: blanka.hoskova@nempk.cz

Michaela Jesenská
Stoma nurse, Surgical Clinic of the Pardubice Hospital
phone: +420 727 846 129 | e-mail: michaela.jesenska@nempk.cz

In cooperation with

Pod záštitou - České chirurgické společnosti ČLS JEP AESCULAP ACADEMY

General sponsor

Main partner

Partners