Chirurgická klinika Pardubické nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a. s. Fakulta zdravotnických studií, Univerzity Pardubice

4th MEETING OF SURGEONS CLOSE TO KUNĚTICKÁ HORA

Registration

Registration is already closed, another possible registration is at the venue, payment in cash.

In cooperation with

Pod záštitou - České chirurgické společnosti ČLS JEP AESCULAP ACADEMY

General sponsor

Main partner

Partners