Chirurgická klinika Pardubické nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a. s. Fakulta zdravotnických studií, Univerzity Pardubice

4th MEETING OF SURGEONS CLOSE TO KUNĚTICKÁ HORA

MEDICAL PART

Odborní garanti

MUDr. Lukáš Sákra, Ph.D.
Nemocnice Pardubického kraje

prof. MUDr. Jiří Páral, Ph.D., MBA, FICS
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Zahraniční hosté

prof. Dr. Karl-Heinz Dietl, MD
Weiden in der Oberpfalz

Gabriele Naldini, MD
University Hospital of Pisa

Vyzvané přednášky

prof. MUDr. Alan Stolz, Ph.D., MBA
Fakultní nemocnice v Motole

prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
Fakultní nemocnice Brno

prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
Fakultní nemocnice Plzeň

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.
doc. MUDr. David Hoskovec, PhD.
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.
Fakultní nemocnice Hradec Králové

doc. MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D.
Fakultní Thomayerova nemocnice

MUDr. Zbyněk Horák
Nemocnice Pardubického kraje

MUDr. Július Örhalmi, FASCRS
Nemocnice Hořovice

MUDr. Zuzana Šerclová
Nemocnice Hořovice

NURSING PART

Bude v nejbližší době doplněna. Děkujeme za pochopení.

In cooperation with

Pod záštitou - České chirurgické společnosti ČLS JEP AESCULAP ACADEMY

General sponsor

Main partner

Partners